Potrebujete kvalifikovanú pomoc pri hľadaní riešenia v projekte ?

RIEŠENIA GEOSOUL

Geosyntetika

Geosyntetika je progresívne sa rozvíjajúci smer v stavebníctve a dnes skoro každá stavba využíva výhody použitia geosyntetických materiálov.

VIAC ...
Systémy ochrany proti padaniu skál

Pri ochrane proti padajúcim úlomkom a blokom využívame rôzne systémy, od jednoduchého opláštenia sieťami cez použitie vysokopevnostných sietí …

VIAC ...
Gabionové konštrukcie

Gabiony budia dojem veľmi jednoduchej konštrukcie, avšak nevhodným návrhom alebo nešťastne zvolenou špecifikáciou gabionu sa nedosiahne …

VIAC ...
Vystužené horninové konštrukcie

Vystužené horninové konštrukcie sú veľmi vhodnou a používanou technológiou pri budovaní oporných konštrukcií pre ich flexibilitu a schopnosť absorbovať deformácie a tiež ako optimálna ekonomická alternatíva voči klasickým betónovým oporným múrom.

VIAC ...
Špeciálne geotechnické riešenia

Predstavujú oblasť návrhu riešení s využitím špeciálnych metód a technológií pri výstavbe geotechnických objektov.

VIAC ...

O nás

Naším cieľom je byť Vaším partnerom vo všetkých fázach Vášho projektu. V jeho príprave, navrhovaní i realizácii.

Naše medzinárodné skúsenosti nám dávajú možnosť nájsť to najlepšie riešenie pre Vás a váš geotechnický problém, a to z hľadiska technického i ekonomického.

Našim cieľom je byť dôveryhodným partnerom
v prípravnej fáze projektu tak isto, ako pri jeho realizácii.