Konferencia AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA

Katedra geotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Slovenská geotechnická spoločnosť  organizuje 13. Slovenskú geotechnickú konferenciu s medzinárodnou účasťou AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA, ktorá sa bude konať  v dňoch 5. a 6. júna 2017 v priestoroch Stavebnej fakulty STU. Naša spoločnosť GEOSOUL s.r.o. bude prezentovať dva príspevky:

1/ Vystužené podkladové vrstvy testované in-situ pre prestavbe štadióna Cork, Írsko

2/ Sanácia skalného odrezu Kriváň-Lovinobaňa

/ Program konferencie /