konferencia GEOSYNTETIKA 2019

Február 2019. V dňoch 7. – 8. februára 2019 sa uskutočnil na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 13. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách. Na konferencii boli prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. V spolupráci so spoločnosťou HUESKER sme publikovali príspevok s názvom „Aktívne a pasívne systémy lícového opevnenia pre vystužené horninové konštrukcie.“

Príspevok nájdete tu:

AKTÍVNE A PASÍVNE SYSTÉMY LÍCOVÉHO OPEVNENIA PRE VYSTUŽENÉ HORNINOVÉ KONŠTRUKCIEACTIVE AND PASSIVE FACING SYSTEMS FOR REINFORCED SOIL STRUCTURES