MECHANICKÉ ZEMNÉ KOTVY A DRÉNY ZUBOR

November, 2018. Príspevok „Mechanické kotvy na stabilizáciu svahov a zosuvov“ publikovaný v časopise Inžinierske stavby / Inženýrske stavby 6/2018 sa zaoberá inovatívnym riešením sanácie svahov a kotvenia, a to použitím mechanických zemných kotiev a prefabrikovaných odvodňovacích drénov ZUBOR. Zároveň sa venuje princípu fungovania mechanických kotiev a možnostiam ich použitia v stavebnom sektore.

MECHANICKÉ KOTVY NA STABILIZÁCIU SVAHOV A ZOSUVOV