Projekt R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce.

Január 2016, na tomto projekte pracujeme na návrhu sanačných a stabilitných opatrení pre hlavnom objekte rýchlostnej cesty R2.