REFERENCIE

Naše Referencie sme MY, ľudia, čo stoja za GEOSOUL, veríme, že to cenné na firme je ľudský potenciál, skúsenosti a dôvera ktorú k nám máte práve VY.

Boli sme aktívnou súčasťou týchto projektov:

 • DIAĽNICA D1 DUBNÁ SKALA-TURANY, Slovensko
 • DIAĽNICA D1 FRIČOVCE-SVINIA, Slovensko
 • RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 PSTRUŠA-KRIVÁŇ, Slovensko
 • DIAĽNICA D3 SVRČINOVEC-SKALITÉ, Slovensko
 • RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 ZVOLEN-PSTRUŠA, Slovensko
 • DIAĽNICA D1 JÁNOVCE-JABLOVOV, Slovensko
 • RÝCHLOSTNÁ CESTA R4 KOŠICE MILHOSŤ, Slovensko
 • RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 NITRA, ZÁPAD-SELENEC, Slovensko
 • RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 SELENEC-BELADICE, Slovensko
 • RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 BANSKÁ BYSTRICA, OBCHVAT, Slovensko
 • SANÁCIA SKALNÉHO BRALA STREČNO, Slovensko
 • RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 RUSKOVCE-PRAVOTICE, Slovensko
 • HAVARIJNÝ ZOSUV NA RÝCHLOSTNEJ CESTE R2 BUDČA-ZVOLEN km 232,565-232,900 ĽJP, Slovensko
 • DIAĽNICA D1 BUDIMÍR – BIDOVCE, Slovensko
 • MODERNIZÁCIA CESTY II/534 POPRAD – STARÝ SMOKOVEC, Slovensko
 • MODERNIZÁCIA CESTY II/545 KAPUŠANY-RASLAVICE

Riadenie a rozvoj projektov v krajinách:

Slovensko, Česká Republika, Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Rakúsko, Nórsko, Švédsko, Poľsko, Rumunsko,

Publikácie:

 • Hric S., Prelovský B. (2003): Urýchlenie konsolidácie podložia násypov pomocou vertikálnych prefabrikovaných drénov MebraDrain. Časopis Geotechnika 4/2003
 • Hric S., Prelovský B. (2004): Inovatívne riešenia využitia geosyntetiky v geotechnike. Časopis Inžinierske stavby 1/2004, Bratislava
 • Drusa M., Prelovský B. (2007): Problémy pri navrhovaní a realizácii vysokých násypov na neúnosnom podloží. GEOSYNTETIKA V STAVEBNÍCTVE, Žilina 2007
 • Prelovský B. (2007): Zakladanie násypov na neúnosnom podloží s využitím vysokopevnostných geokompozitov – príklady realizácie z talianskych železníc. Konferencia 3. Fórum koľajovej dopravy v Bratislave, 2007
 • Alfoldi K., Prelovský B. (2007): Zakladanie násypov na neúnosnom podloží pomocou plastového mikropilótového systému AuGeo. Časopis Geotechnika 1/2007
 • Pietro P.D, Prelovský B. (2007): Navrhovanie a realizácia vystužených konštrukcií pre stavbu vysokých násypov s ohľadom na efektívnosť a ekonomiku stavby. 8th International Geotechnical Conference, IMPROVEMENT OF SOIL PROPERTIES, Bratislava 2007
 • Prelovský B. (2008): Aktuálne problémy a riešenia stability oporných vystužených konštrukcií – tri rôzne pohľady na konkrétny návrh a realizáciu stavby. Konferencia Geotechnika 2008, Vysoké Tatry, 2008.
 • Prelovský B., Naugthon P.J., Scotto M., Kempton G.T. (2008): Development Of Piled Embankments Techniques Over 25 Years. Zakladanie Brno 2008.
 • Prelovský B. (2009): Skúsenosti s aplikáciou oceľovej výstuže do asfaltových vrstiev.  I. seminár letnej údržby pozemných komunikácií, 2009, Tatranská Lomnica
 • Prelovský B. (2009): Gravitačné a vystužené konštrukcie pri modernizácii Železníc Slovenskej republiky. Konferencia 5. Fórum koľajovej dopravy v Bratislave,
 • Drusa M. ,Prelovský B., Naugthon P. (2009): Optimization study of basal reinforcement of the piled embankment on soft subsoils, Konferencia GEOSYNTETIKA V STAVEBNÍCTVE, Žilina 2009
 • Prelovský B. (2009): Využitie vystužených konštrukcií pri výstavbe mostov a tunelov. Časopis Inžinierske stavby 2009, Jaga, Bratislava
 • Naughton, M. Scotto, B. Prelovský (2010): Reusing excavated soil waste in reinforced steep slopes and embankments. 14th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering „From research to design in European practice. Bratislava, 2010
 • Tóth V., Prelovský B. (2010): Ochrana komunikácii v portálových oblastiach tunelov pred padaním skál. Časopis SILNICE ŽELEZNICE 2013, Konstrukce Media Ostrava.
 • Sňahničan J. (2011): Geosyntetické výrobky a ich použitie. Časopis Inžinierske stavby 4/2011, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J. (2012): Použitie oceľovej siete do asfaltových vrstiev. Časopis Inžinierske stavby 3/2012, Jaga, Bratislava
 • Gábryš I., Sňahničan J. (2012): Použitie geosyntetických materiálov na stavbe R1 Banská Bystrica-severný obchvat. Časopis Inžinierske stavby 4/2012, Jaga, Bratislava
 • Kezman R., Sňahničan J. (2012): Sanácia svahu postihnutého zosuvnou činnosťou nad železničnou traťou Košice-Žilina pri obci Richnava. Časopis Inžinierske stavby 1/2012, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J., (2012): Geopásy v prefabrikovanom vystuženom múre. Časopis Inžinierske stavby 1/2012, Jaga, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2012): Aplikácia geosyntetických materiálov pre oporné konštrukcie a zárezy na 4. úseku stavby R1 Banská Bystrica – Severný obchvat. 8. Cestársky deň, Geosyntetika na R1, Slovenská Správa Ciest Bratislava
 • Zenti C., Sňahničan J.(2012): Grouting of Soil Improvement and Waterproofing: GROUT, MASTER SR10 and Selected Case Histories. Konferencia UNDER CITY Colloquium on Using Underground Space in Urban Areas in South-East Europe, 04/2012 Dubrovnik
 • Sňahničan J. (2012): Dávkovacie zariadenia vláken ako súčasť riadenia kvality pri výrobe betónu vystuženého vláknami. Časopis Inžinierske stavby 5/2012, Jaga, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2012): Geosyntetické materiály z extrudovaného monofilamentu pre použitie ako drenážne a protierózne geokompozity. Seminár GEOSYNTETIKA V STAVEBNÍCTVE
 • Sňahničan J. (2013): História gabionov a matracov. Konferencia SÚČASNÝ STAV A VÝCHODISKÁ PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V SR – TECHNICKÉ A BIOTECHNICKÉ OPATRENIA V POVODIACH, Zvolen
 • Sňahničan J., Berge B. (2013): Použitie vlákien v prefabrikovaných segmentoch. Konferencia Podzemní stavba Praha 2013, Praha
 • Sňahničan J., Zenti C. (2013): Príklady použitia chemickej injektáže pri razení tunelov. Časopis Tunel 1/2013, Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. , Praha
 • Sňahničan J., Podkonický L. (2013): Skúsenosti a perspektíva využívania drôtených sietí v preventívnych a akútnych opatreniach ochrany pred povodňami. Konferencia Manažment povodí a povodňových rizík, Bratislava
 • Sňahničan J., Vicari M. (2013): Použitie gabionov a matracov v environmentálnom inžinierstve. Časopis Inžinierske stavby 2/2013, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J., Podkonický L. (2014): Drôtokamenné konštrukcie v systéme ochrany pred povodňami. Časopis Inžinierske stavby 2/2014, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J., Adamec J. (2014): Inovácie riešení pomocou vystužených zemných konštrukcií na stavbe D1 Fričovce-Svinia. Konferencia Geotechnika 2014, Horný Smokovec
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2014): Drenážne a protierózne geokompozity vyrábané na Slovensku. Seminár Geosyntetika 2014, STU Bratislava
 • Sňahničan J., Adamec J. (2014): Lícové prvky vystužených zemných konštrukcií. Seminár Geosyntetika 2014, STU Bratislava
 • Tóth V., Sňahničan J., Adamec J. (2014): The design of soil reinforced structures with thin-walled facing panels under railways. 23rd European Young Geotechnical Engineers Conference, Barcelona
 • Prelovský B., Horňáková T., Navrátilová L. (2014): Protection barriers as an effective system againgst falling stones form rockfall slope –Kalvaria (Czech Republic), Conference Geoprojects 2014, Sofia
 • Sňahničan J., Nikolcheva B., Adamec J. (2014): Different face elements of reinforced soil structures – advantages and applications. Conference Geoprojects 2014, Sofia
 • Sňahničan J., Podkonický L. (2014): Skúsenosti, vývoj a možné riešenia využívania drôtokamenných konštrukcií pri výstavbe a prevádzke priehrad. Konferencia XXXIV. Priehradné dni 2014. Horný Smokovec
 • Sňahničan J., Adamec J. (2015): TKP 31, o krok bližšie ku kvalite. Časopis Inžinierske stavby 1/2015, Jaga, Bratislava
 • Sňahničan J., Adamec J., Garai P. (2015): Vystužené horninové konštrukcie na stavbe D1 Fričovce – Svinia. Časopis SILNICE ŽELEZNICE 1/2015, Konstrukce Media Ostrava.
 • Sňahničan J., Adamec J., Kolár Ľ. (2015): Zabezpečenie stability zosuvného územia pri moste 213-00 na stavbe D1 Fričovce-Svinia. Časopis SILNICE ŽELEZNICE 4/2015, Konstrukce Media Ostrava.
 • Dolinajová K., Sňahničan J.(2015): Oporné múry vystužené geomrežami a dvojzákrutovou oceľovou sieťou vystavené vysokému zaťaženiu v seizmickej oblasti, Slovenská  Geotechnická konferencia 2015, Bratislava
 • Tóth V., Sňahničan J., Adamec J. (2015): Hazard mitigation of rock walls and slope at portals adjacent to tunnels. Conference EYGEC 2015, Durham
 • Sňahničan J., (2015). Gabion structures in the system of flood protection. 3rd International Conference ‐ THE IMPORTANCE OF PLACE – 21st Century heritage without borders ‐ Sustainability and heritage in a world of change SARAJEVO – ILIDŽA,
 • Sňahničan J., Adamec J. (2016): Geotechnické konštrukcie na D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka. Konferencia Inžinierska Geológia 2016, Vysoké Tatry
 • Prelovský B., Gramblička P. (2016): Sanačné a stabilitné opatrenia v projekte R2 Kriváň – Lovinobaňa. Konferencia Inžinierska Geológia 2016, Vysoké Tatry
 • Prelovský B., Sňahničan J., Karavasili S., Nell K. (2017): Vystuženie podkladových vrstiev testované in-situ. Konferencia AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J., Greif V., Vlčko J. (2017): Sanácia skalného odrezu Kriváň-Lovinobaňa. Konferencia AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA, Bratislava
 • Vlčko J., Greif V., Prelovský B., Sňahničan J. (2017): IG prieskum a návrh sanácie skalného odrezu na Devínskej ceste. Seminár Aktuálne problémy v inžinierskej geológii, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2018): Geotechnické aplikácie spoločnosti GEOSOUL v inžinierskom staviteľstve. Konferencia  NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ VRSTVY VOZOVIEK, Vysoké Tatry
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2018): Výnimočné aplikácie geosyntetických materiálov v stavebníctve. Seminár GEOSYNTETIKA 2018, Bratislava
 • Sňahničan J., Prelovský B. (2018): Vystužovanie asfaltových vrstiev oceľovou dvojzákrutovou sieťou – 40 rokov skúseností. Časopis Inžinierske stavby 3/2018, Jaga, Bratislava
 • Prelovský B., Haštáková V. (2018): Sanácia hradného brala Strečno. Konferencia BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY 2018, Vysoké Tatry
 • Nebus M., Sňahničan J. (2018): Havarijný zosuv na rýchlostnej ceste R2 Budča-Zvolen. Konferencia BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY 2018, Vysoké Tatry
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2018): Mechanické kotvy na stabilizáciu svahov a zosuvov. Časopis Inžinierske stavby 6/2018, Jaga, Bratislava
 • Silber-Hasslacher T., Sňahničan J. (2019): Active and passive facing systems for reinforced soil structures. Konferencia GEOSYNTETIKA2019, Žilina
 • Prelovský B., Straubinger P. (2019): Výstuže na báze ocele a vhodnosť ich použitia v asfaltových vrstvách. Konferencia SAAV 2019, Vysoké Tatry
 • Juhás B., Sňahničan J., Prelovský B., (2019): Stabilizácia zosuvu na diaľnici D1 Budimír-Bidovce. Konferencia Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J., Tupý P. (2019): Zabezpečenie stability prístupovej cesty Kraľovany. Konferencia Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie, Bratislava
 • Prelovský B., Sňahničan J. (2020): Netradičné sanačné a stabilizačné konštrukcie pri sanáciách zosuvov. Časopis Inžinierske stavby 4/2020, Jaga, Bratislava
 • Lukáč V., Sňahničan J., Prelovský B. (2021): Sanácia mimoriadnej situácie na ceste II/531 Muráň-Muránska Huta. Časopis Inžinierske stavby 4/2021, Jaga, Bratislava
 • Lukáč V., Sňahničan J., Prelovský B. (2022): Sanácia mimoriadnej situácie na ceste II/531 Muráň-Muránska Huta. Konferencia Inžinierska geológia 2022, Vysoké Tatry
 • Sňahničan J., Prelovský B., Mažgut M., Csizmadia R., Pleško M., Bednárik M. (2022): Záchranné práce v rozsahu výkonu bezodkladných havarijných opatrení svahovej deformácie na lokalite Svätý Anton. Konferencia Inžinierska geológia 2022, Vysoké Tatry
 • Sňahničan J., Prelovský B., Mažgut M., Csizmadia R., Pleško M., Bednárik M. (2022): Stabilizačná konštrukcia ŠIDLO-X v lokalite Svätý Anton. Časopis Inžinierske stavby 4/2022, Jaga, Bratislava

Galéria projektov