Stavba D2 Veľkoplošné opravy.

Júl-August 2016, dodávame geomreže na vystuženie asfaltových vrstiev.