Technický seminár GEOPIER

Október 2018. V dňoch 11.-13. októbra 2018 sme sa zúčastnili technického semináru spoločnosti GEOPIER zameraného na navrhovanie zlepšovania podložia, špeciálneho zakladania systémami spoločnosti GEOPIER. Seminár bol zabezpečený spoločnosťou Geopier Foundation Company, Inc. pod vedením Brian-a Metcalfea, PE, Dr. Kord-a Wissmann PE, D.GE., Juan-a Pablo Rodriguez, PE a Rob-a Condon, PE, konaný v Phoenixe, Arizone. Seminár s medzinárodnou účasťou geotechnických inžinierov zo Spojených štátov, Latinskej Ameriky, Európy a Ázie zahŕňal inštalácie, návrh a aplikáciu systémov na zlepšovanie podložia Geopier®. Seminár zahrňoval technické diskusie, praktické výpočty a postupy inštalácie jednotlivých technológii. Bola to veľmi pekná medzinárodná skúsenosť s možnosťou diskutovať o geotechnických témach. Geopier® systémy na zlepšenie podložia  sú veľmi účinné a ekonomické spôsoby zlepšovania podložia.