ZABEZPEČENIE STABILITY PRÍSTUPOVEJ CESTY KRAĽOVANY

Podieľame sa na realizácii lokálneho zabezpečenia stability cesty v telese Kraľovianskeho zosuvu. Vplyvom svahových deformácii došlo k znemožneniu užívania cesty, čo viedlo k návrhu a realizácii sanačných opatrení formou stabilizácie oceľovými priestorovými prvkami Erdox Terra. Ide o prvú takúto aplikáciu na Slovensku. Ochrana komunikácie a pozemkov na úpätí svahu je zabezpečená inštaláciou záchytných oceľových vystužených kotevných konštrukcií ErdoX Terra. Vzhľadom na skutočnosť, že územie je zosuvné, výkopové práce sa realizovali postupne  pre 1-2 ks konštrukcie. Konštrukcia sa vyznačuje nízkou hmotnosťou a jednoduchou manipuláciou. ErdoX Terra je prefabrikovaná oceľová konštrukcia, ktorá slúži na sanáciu zosuvov, zabezpečenie nestabilných svahov, vytváranie oporných konštrukcií, realizáciu protipovodňových hrádzi, reguláciu riek, realizáciu záchytných systémov, protilavínovú ochranu a podobne. Ide o pružnú, stabilizačnú a súčasne priepustnú konštrukciu. Konštrukcia sa skladá z predného panela, rúrového tyčového prvku, stabilizačných lán a kotevného prvku. Konštrukcia je ukotvená v jednom bode pomocou kotevného prvku (lanová kotva, betónová doska, oceľová doska). Voľba ukotvenia, závisí od geotechnických podmienok, morfológie, lokality, konkrétneho projektu.