The conference INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2016

June 16-17th 2016, participation in the conference with a lecture „SANAČNÉ A STABILITNÉ OPATRENIA V PROJEKTE R2 KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA.“ Authors of paper: RNDr. Prelovský a Ing. Gramblička, DOPRAVOPROJEKT a.s.