Systémy ochrany proti padaniu skál

Pri ochrane proti padajúcim úlomkom a blokom využívame rôzne systémy, od jednoduchého opláštenia skalného svahu sieťami cez použitie vysokopevnostných sietí v kombinácii s krátkymi kotvami až po návrh sofistikovaných líniových sústav dynamických bariér. Návrh vhodného systému, je prevažne kombináciou niekoľkých riešení a každý problém si vyžaduje iný prístup. Veľmi dôležitý faktor návrhu je skúsenosť riešiteľa.

Sú populárne pre svoju spoľahlivosť a vysokú bezpečnosť. Pomocou bariér vytvárame prekážku medzi skalným svahom a ohrozeným územím. Používajú sa predovšetkým pri líniových stavbách, vďaka možnosti minimalizovať stavebný zásah do prirodzeného krajinného rázu. Pri náraze padajúcej skaly do bariéry dochádza k jej deformácii a pohlteniu kinetickej energie a to v rozsahu od 100kJ do 5000kJ v závislosti od typu bariéry. Dĺžka, výška, situovanie bariéry i jej typ je predmetom individuálneho návrhu.

bariera6bariera2

Sa používajú na stabilizáciu povrchových vrstiev skalných svahov a stien opláštením v kombinácii s krátkymi kotevnými prvkami. Kotevné prvky majú stabilizačnú funkciu. Panely a vysokopevnostné siete zabraňujú padaniu skalných úlomkov.

Siete

Používajú sa na jednoduché opláštenie steny v kombinácii s horným pozdĺžnym kotevným lanom a kotvami v korune skalného svahu. Siete nestabilizujú povrchovú vrstvu skalného svahu, ale slúžia na usmernenie trajektórie pádu úlomkov a redukciu ich rýchlosti. Štandardne sa projektujú so zberným žľabom umiestneným v päte svahu slúžiacim na akumuláciu skalných úlomkov.

siete2

Neoddeliteľnou súčasťou realizácie systémov ochrany proti padaniu skál sú laná, platne, kotevné prvky a spojovací materiál ako spojky, svorky, atď.