Odborná prednáška s exkurziou.

Jún 2018, zorganizovali a uskutočnili sme odbornú prednášku spojenú s prehliadkou stavby v realizácii:„Havarijný zosuv na rýchlostnej ceste R2 Budča – Zvolen km 232,565 – 232,900 ĽJP“, ktorá sa konala v dňoch 14. – 15. júna 2018 vo Zvolene. Na predmetnej stavbe sa aktuálne realizujú dynamické bariéry energetickej triedy 3 000 a 5 000 kJ od švajčiarského výrobcu PFEIFER ISOFER v dĺžke cca 1,2 km. Ďakujeme účastníkom za aktívnu účasť a výbornú diskusiu.