Seriózna firma GEOSOUL s.r.o.

Register solventných firiem – Exkluzívna kategória serióznych firiem. Členstvo v registri solventných firiem je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi. Register zahŕňa spoločnosti, ktoré preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

  • Firma nemá žiadne registrované dlhy
  • Firma nie je v insolventnom riadení, konkurze, alebo likvidácii
  • Firma nemá záväzky viac než 30 dní po lehote splatnosti
  • Hodnotenie firmy spadá do kategórie 1-5 v desaťstupňovej škále skóringu
  • Pravidelné publikovanie finančných výsledkov v Zbierke listín

/GEOSOUL s.r.o. Certifikát Registra solventných firiem/