Školenie GEOSOUL

November 2018, absolvovali sme školenie pre pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle vyhl. 147/2013 Zb. vyhl. 46/2014 Z.z, 100/2015 Z.z. a súvisiacich predpisov. Školenie sa konalo v príjemnom prostredí tréningového štúdia 3again.  Na školení sme trénovali techniku lanového prístupu, výstupy, zostupy, zlanenia, techniky evakuácie, práce na strechách, stožiaroch, konštrukciách, prácu a evakuáciu v stiesnených priestoroch, horizontálne postupy, prestupy z lana na lano, dvíhanie a spúšťanie bremien, nácviky prvej pomoci a mnoho ďalšieho…Ďakujeme skúseným inštruktorom a lektorom spoločnosti 3 again s.r.o. za výborné odovzdanie poznatkov.